Proeftuin van Holland

Proeftuin van Holland

Het voormalig proefstation voor de boomkwekerij is getransformeerd naar een informatief en educatief centrum voor én over de sierteeltsector, voor professioneel gebruik en met creatieve mogelijkheden voor de consument. De nieuwe naam Proeftuin van Holland kent als speerpunten natuur, zorg, recreatie en educatie.

Op de locatie zijn een aantal ondernemers gevestigd die activiteiten organiseren, een horecagelegenheid bieden en het is mogelijk om een wandeling door de sortimentstuin te maken waar bijzondere planten uit de boomkwekerijsector te vinden zijn.

Rol van Proba BV
Proba BV is eigenaar en beheerder van het recreatiegebied de Proeftuin van Holland. Hierbij is Proba BV verantwoordelijk voor het onderhoud, contact met de verschillende ondernemers, verhuur en promotie van de locatie.

Meer informatie: www.proeftuinvanholland.nl